Năm 2024, huyện Kiến Xương – Thái Bình phấn đấu có thêm 6 sản phẩm OCOP từ 3 – 5 sao

Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2024, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình lựa chọn, hỗ trợ chuẩn hóa OCOP cho 6 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm 3 sao: khoai lang xã Vũ Ninh, bánh gai xã Nam Bình, bột rau má thủy canh xã Hòa Bình; 2 sản phẩm 4 sao: gạo hữu cơ Bình Định, gạo rươi xã Hồng Tiến và sản phẩm lụa đũi Nam Cao đạt hạng 5 sao.

Lụa đũi Nam Cao của HTX Dệt đũi Nam Cao phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao

Để xây dựng sản phẩm OCOP, Kiến Xương hỗ trợ các chủ thể khảo sát, tư vấn xây dựng hồ sơ, tem bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại. Hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện quy cách đóng gói, thiết kế, in bao bì, nhãn mác. Đồng thời tiếp tục động viên các chủ thể nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm sau khi đánh giá, tăng cường liên kết để nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP của huyện ngày càng vươn xa ra nhiều thị trường và phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sự đa dạng cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Ngân Huyền

Báo Thái Bình – baothaibinh.com.vn