Minh Hóa (Quảng Bình): Chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP

"Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, có nhãn mác thương hiệu. Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ để phát triển các sản phẩm OCOP.
Sản phẩm mật ong của HTX Nông nghiệp Hóa Sơn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

Năm 2023, huyện Minh Hóa đã xây dựng được thêm 3 sản phẩm mới đạt chuẩn 3 sao, gồm: Mật ong, lạc rang tỏi ớt Hóa Sơn, ớt mọi ngâm muối Thượng Hóa; nâng số sản phẩm OCOP của toàn huyện hiện nay lên 5 sản phẩm.

Để phát triển các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2019-2025, huyện Minh Hóa đưa vào xây dựng và hỗ trợ 11 dự án liên kết sản xuất nhằm phát triển vùng nguyên liệu, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi thế mạnh của huyện, như: Mật ong, lợn đen bản địa, gà kiến thả đồi, trà cỏ máu… và một số dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng như bưởi da xanh, cây dược liệu…

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, huyện Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, quản trị, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất.

Trên cơ sở nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huyện tiếp tục hỗ trợ các chủ thể đổi mới công nghệ, trang thiết bị để chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung, cầu cho sản phẩm OCOP; phấn đấu hết năm 2024, toàn huyện có thêm 3-4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Tiến Mạnh
Báo Quảng Bình – baoquangbinh.vn