Lộc Bình – Lạng Sơn: Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023

Chiều 10/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện, đại diện các chủ thể có sản phẩm đánh giá, phân hạng OCOP.


Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình phát biểu tại cuộc họp

Trong quý IV/2023, trên địa bàn huyện có 2 sản phẩm của 2 hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện gồm: sản phẩm rượu khoai lang Lộc Bình của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lộc Bình và sản phẩm rượu men lá A Múi của Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn.

Tại cuộc họp, các chủ thể đã giới thiệu về sản phẩm và các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, đánh giá hồ sơ các sản phẩm với những nội dung liên quan như: nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất, nguồn gốc ý tưởng sản phẩm, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm…


Đại diện Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn giới thiệu về sản phẩm rượu men lá A Múi

Qua đó, các thành viên hội đồng đã thống nhất chấm điểm phân hạng 2 sản phẩm. Trong đó, sản phẩm rượu khoai lang Lộc Bình được 66,36 điểm, đạt 3 sao; rượu men lá A Múi đạt 63,72 điểm, đạt 3 sao.

Sau cuộc họp, các chủ thể tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng. Trên cơ sở đó, tổ giúp việc của hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện ra quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao đối với 2 sản phẩm trên.

Cát Tiên 
Báo Lạng Sơn điện tử – baolangson.vn