Lào Cai: Văn Bàn thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn năm 2023

UBND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị năm 2023.

Chương trình được thực hiện tại thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn do Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân xã Liêm Phú, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú phối hợp thực hiện.


Toàn cảnh huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nội dung thực hiện chương trình gồm: Tập huấn cho người dân xã Liêm Phú về công tác quản lý cơ sở lưu trú; Hỗ trợ nâng cấp các trang thiết bị nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa chứa; Hỗ trợ bảo tồn, phát triển thêu may thổ cẩm truyền thống, cắt may trang phục của người Tày thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú.


Cánh đồng lúa huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Theo kế hoạch, chương trình sẽ về đích trong năm 2023 với mục đích đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương; nhằm nâng cao chất lượng đồi sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn được phê duyệt./.

Trần Thị Trang Nhung
laocaitourism.vn