Lâm Đồng: Đà Lạt đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP 

Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang tập trung hỗ trợ phát triển về mẫu mã, nâng cao chất lượng của các mặt hàng nông sản địa phương thông qua Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của thị trường.

Theo đó, TP Đà Lạt đã tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP. Đến nay, có 82 sản phẩm của 32 chủ thể được chứng nhận sản phẩm OCOP (trong đó 2 sản phẩm 5 sao, 16 sản phẩm 4 sao, 64 sản phẩm 3 sao). 

Các sản phẩm được công nhận OCOP là những sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt như sản phẩm từ atiso, cà phê, dâu tây, phúc bồn tử, hồng treo gió, đông trùng hạ thảo…

Nguyễn Nghĩa

Báo Lâm Đồng – baolamdong.vn