Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

(TITC) – Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch 6195/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Rừng thông Đà Lạt. Ảnh: TITC

Theo đó, Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh gắn với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của tỉnh, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển du lịch, xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách và chất lượng. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng cung cấp dịch vụ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 có từ 1-2 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và môi trường sinh thái; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

 

Xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn cấp tỉnh; xây dựng ít nhất 05 mô hình phát triển du lịch nông thôn theo các loại hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

 

70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Chương trình có nguồn kinh phí thực hiện trong 3 năm 2023-2025 là hơn 22,5 tỷ đồng, trong đó hơn 14,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 8 tỷ đồng đối ứng được huy động từ các tổ chức, cá nhân có liên quan (cộng đồng dân cư nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp du lịch – dịch vụ, các sở, ngành liên quan, các địa phương, Hiệp hội Du lịch và các tổ chức nghề nghiệp liên quan đến du lịch và nông thôn…).

 

Về nội dung thực hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra kế hoạch với nhiều nội dung tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; xây dựng các mô hình phát triển du lịch nông thôn; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn.

 

Về giải pháp thực hiện, kế hoạch này đã đưa ra 04 giải pháp, gồm: (1) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn; (2) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phát triển du lịch nông thôn; (3) Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn và (4) Các điểm, mô hình ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

 

Trong đó có nhiều mô hình phát triển du lịch nông thôn được ưu tiên triển khai ở 12 huyện và thành phố của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn này. Cụ thể như: Thành phố Đà Lạt có 5 mô hình, gồm: Mô hình Làng Nấm Đà Lạt (7 ha, thôn Măng Lin, phường 7); Mô hình Du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến hồng treo, cà phê bột, chuối Laba (1 ha, tổ 4, thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành); Mô hình Du lịch sinh thái cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu (2,2 ha, làng hoa Xuân Thành, xã Xuân Thọ); Mô hình Du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến cà phê bột gắn với hồ, thác nước (50 ha, Hợp tác xã DVNN Hữu cơ Song Vũ, thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường); Mô hình Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm sản xuất hoa công nghệ cao (100 ha, xã Tà Nung).

 

Huyện Lạc Dương có 4 mô hình: Mô hình Du lịch canh nông của Công ty TNHH Rừng hoa Bạch Cúc (4,6 ha, số 227A, thôn Đạ Nghịt, xã Lát); Mô hình Du lịch canh nông của Công ty TNHH LangBian VF Dâu Rừng (5 ha, số 9, đường 14/3, thị trấn Lạc Dương); Du lịch canh nông của Công ty TNHH Nông Trại du lịch Canh nông Kiến Huy (9 ha, thôn Đạ Đum II, xã Đạ Sar); Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông Thảo Nguyên của Công ty TNHH Du lịch canh nông Đà Lạt Ong Vàng (68,57 ha, Suối Cạn, thôn Đạ Nghịt, xã Lát).

 

Huyện Đơn Dương có 3 mô hình: Mô hình Du lịch sinh thái, nông nghiệp HTX Nông trại xanh (0,5 ha, thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân); Mô hình Du lịch canh nông của Công ty TNHH Avocado Farm (2,5 ha, đường Xóm Mới, thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập); Mô hình Du lịch sinh thái, nông nghiệp vườn Cam Cara ruột đỏ (30 ha, thôn Dom A, xã Lạc Xuân).

 

Huyện Đức Trọng có 3 mô hình: Mô hình Du lịch sinh thái tại trại nuôi ong Công ty TNHH Mật ong Thái Dương (0,2 ha, thôn Phú Bình, xã Phú Hội); Mô hình Du lịch nông nghiệp, không phát thải (0,2 ha, thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh); Mô hình Du lịch nông nghiệp trải nghiệm vườn hoa lan, chanh dây và nấm linh chi đỏ (9 ha, thôn Tà In, xã Tà In).

 

Huyện Lâm Hà có 4 mô hình: Mô hình Du lịch sinh thái Lavela (1,4 ha, thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ); Mô hình Phát triển du lịch làng nghề truyền thống Dệt thổ cẩm (12 ha, thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn); Mô hình Du lịch nông nghiệp sinh thái (50 ha, thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ); Mô hình Du lịch tham quan trải nghiệm và thưởng thức cà phê (4 ha, thôn 4, xã Gia Lâm).

 

Huyện Đam Rông có 4 mô hình: Mô hình Du lịch sinh thái kết hợp với tham quan vườn cây trái, dược liệu, vườn mai, lòng hồ, làng nghề dệt thổ cẩm, dù lượn (3 ha, thôn 4, xã Rô Men); Mô hình Du lịch sinh thái kết hợp dã ngoại, nghỉ dưỡng Dó Bầu Hương (50 ha, Công ty Cổ phần Dó Bầu Hương Quảng Nam, thôn 1, xã Liêng S’rônh); Mô hình Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Đam Rông (0,5 ha, thôn Mê Ka, xã Đạ Tông); Mô hình Du lịch sinh thái nông nghiệp xã Đạ Rsal (40 ha, thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal).

 

Huyện Di Linh có 2 mô hình: Mô hình Sản xuất, sơ chế và kinh doanh sản phẩm bưởi da xanh, sầu riêng, mắc ca với du lịch canh nông, kết hợp tham quan thác nước và du lịch trải nghiện trên dòng Thủy điện Đồng Nai 3 (50 ha, Hợp tác xã Bưởi da xanh, xã Đinh Trang Thượng); Du lịch Làng nghề Đan lát truyền thống kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch bản địa (0,5 ha, thôn Duệ, xã Đinh Lạc).

 

Huyện Bảo Lâm có 2 mô hình: Mô hình du lịch sinh thái kết hợp tham quan, trải nghiệm vườn chè Ô long (50 ha, Thôn 7, xã Lộc Quảng); Mô hình Du lịch canh nông kết hợp tham quan, trải nghiệm (100 ha, xã Lộc Tân). 

 

Thành phố Bảo Lộc có 4 mô hình: Mô hình Du lịch nông nghiệp kết hợp tham quan, trải nghiệm các trò chơi trên mặt hồ, câu cá, vườn rau công nghệ cao và nuôi thú (3,5 ha, Thôn 14, xã Đạm B’ri); Mô hình Du lịch canh nông (Bảo tàng văn hoá trà Việt, 2 ha, thôn 9, 10 Lý Thái Tổ, xã Đam B’ri); Du lịch nông thôn kết hợp tham quan, trải nghiệm vườn chè Ô long (120 ha, thôn 11, xã Đạm Bri); Du lịch trải nghiệm các mô hình làng quê nông thôn Việt Nam, vườn sen, vườn hoa, chụp hình lưu niệm (2,7 ha, tổ 14, phường Lộc Phát).

 

Huyện Đạ Huoai có 3 mô hình: Mô hình Du lịch sinh thái tham quan vườn cây ăn trái HTX Nông nghiệp và Du lịch miệt vườn (350 ha, Thôn 2, xã Hà Lâm); Mô hình Du lịch canh nông, Vườn cây ăn trái Nam Nhi (5,3 ha, thôn 3, xã Hà Lâm); Mô hình Du lịch sinh thái tham quan vườn cây ăn trái HTX Phúc Thịnh (thôn 4, xã Hà Lâm).

 

Huyện Đạ Tẻh có 1 mô hình: Du lịch sinh thái, du lịch canh nông kết hợp tham quan vườn trái cây, vườn mai, dù lượn, lòng hồ, làng nghề (3 ha, thôn 7, xã Mỹ Đức).

 

Huyện Cát Tiên có 01 mô hình: Du lịch canh nông tại thôn 3, xã Đức Phổ (10 ha, thôn 3, xã Đức Phổ).

 

Các mô hình du lịch nông thôn ở Lâm Đồng đều được ưu tiên phát triển theo hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và bền vững. Trong đó yêu cầu chủ cơ sở du lịch nông thôn phải có nghiệp vụ quản lý du lịch; lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ và mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn phải đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch…

Trung tâm Thông tin du lịch