Khánh Hòa: Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.


Phục dựng mô hình sản xuất các sản phẩm đặc sản, truyền thống… để phục vụ khách du lịch. Ảnh minh họa

Theo đó, giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng và triển khai các mô hình về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững với những tiêu chí: Có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với sản xuất nông nghiệp có lợi thế, bảo tồn làng nghề, phát huy các giá trị văn hóa theo hướng thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch không phát thải. Ưu tiên phát triển các mô hình du lịch sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ, huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người yếu thế để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chú trọng nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, gắn với bản sắc, đặc trưng vùng miền, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao; hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển các làng nghề, ẩm thực, trang phục truyền thống và hoạt động nông nghiệp, loại hình biểu diễn văn hóa, thể thao,…; phục dựng mô hình sản xuất các sản phẩm đặc sản, truyền thống… để phục vụ khách du lịch thông qua các trải nghiệm thực tế; bảo tồn và phát huy các không gian văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống gắn với du lịch nông thôn. Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn…

Tin và ảnh: Thanh Hiền
Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa – khanhhoa.gov.vn