Khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng để phát triển du lịch Đồ Sơn

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt đề án Xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…)  

Bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Nguồn: dulichdoson.org 

Đồ Sơn hội tụ nguồn tài nguyên phong phú để phát triển du lịch sinh thái, góp phần làm giàu sản phẩm du lịch địa phương như phong cảnh sơn thủy hữu tình, điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hóa… đặc biệt là nhiều sản vật như táo Bàng La, cà chua, hoa cúc biển, rừng bứa… Tuy nhiên, nguồn tài nguyên tự nhiên đặc trưng này chỉ còn trong ký ức của khách du lịch và người dân, một số chưa được khai thác hiệu quả để kết hợp xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của Đồ Sơn.

Trong những năm gần đây, du lịch Đồ Sơn gặp nhiều thách thức do chất lượng nước biển và mức độ xâm thực nhanh chóng, bãi tắm biển tự nhiên bị thu hẹp; nhà nghỉ của các bộ, ngành chiếm diện tích lớn tại khu du lịch nhưng không được đầu tư; một số dự án vui chơi giải trí chậm tiến độ.

Do đó, để phát triển du lịch Đồ Sơn, UBND thành phố Hải Phòng đã nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch khu du lịch, thu hút đầu tư dự án; nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…); xác định các dự án ưu tiên đầu tư; khôi phục, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng; quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch…

UBND thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai xây dựng và hoàn thiện đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt.