Huyện Sông Mã – Sơn La: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 18/12, UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP cấp huyện đã đánh giá phân hạng, công nhận lần đầu đối với 4 sản phẩm: Long nhãn sấy khô của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười và HTX Hưng Lộc; Nho hạ đen của Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Sông Mã và Gạo nếp tan lương của HTX Toàn Phát. Đồng thời, đánh giá phân hạng, công nhận lại sản phẩm (đã được UBND tỉnh công nhận và cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 31/12/2020) gồm: Thịt trâu hun khói của hộ kinh doanh Lê Đức Anh; xoài sấy dẻo của HTX Dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng và mật ong Quyết Thắng của HTX nuôi ong mật Sông Mã.

Thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm long nhãn sấy khô

Qua đánh giá các tiêu chí của sản phẩm và chấm theo thang điểm của bộ tiêu chí OCOP, cả 4 sản phẩm công nhận lần đầu và 3 sản phẩm công nhận lại đều được Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 3 sao.

Các đại biểu đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện

Huyền Trăng

Báo Sơn La – baosonla.org.vn