Huyện Lục Yên (Yên Bái): Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù tại xã nông thôn mới có tiềm năng du lịch

Nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-TTg và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Huyện Lục Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2025.


Điểm du lịch tại Bình nguyên xanh Khai Trung

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lục Yên có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái… phù hợp với lợi thế. Ưu tiên phát triển các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với định hướng đầu tư về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng, miền, sản phẩm du lịch cộng đồng.

Tập trung phát triển các ngành dịch vụ phục vụ du lịch, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các dịch vụ về lữ hành, vận tải, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí và những dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách; 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận trở lên ứng dụng Chuyển đổi số vào quản lý, kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Phấn đấu xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù tại xã nông thôn mới có tiềm năng du lịch.

Phấn đấu ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Lục Yên sẽ rà soát, đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn ở các vùng, địa phương có tiềm năng, lợi thế, làm cơ sở lựa chọn, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để xây dựng các mô hình, điểm du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo hướng thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với môi trường thiên nhiên, du lịch làng nghề…; ưu tiên những điểm du lịch nông thôn kết nối giao thông thuận lợi.

Lồng ghép các nguồn lực cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch gắn với các hoạt động nông nghiệp, làng nghề, ẩm thực, văn hóa…

Cùng với đó tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập huấn và nâng cao năng lực về du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Hiền Trang
Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái – yenbai.gov.vn