Hậu Giang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Theo đó, tổng diện tích thực hiện khoảng 2.800ha, phạm vi thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp (giáp xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình và xã Phương Phú). Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn, riêng giai đoạn 1 từ nay đến năm 2025 là 353 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa.

Đề án đã định hình thị trường, sản phẩm du lịch, tua tuyến nội khu, phân khu chức năng, công trình phục vụ du lịch và những giải pháp triển khai thực hiện, phân công từng đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, để cùng xây dựng một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Trong đó, định hướng sản phẩm du lịch chính là “Con đường tràm”, du lịch trải nghiệm, khám phá thuần thiên nhiên, du lịch nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch trải nghiêm kết hợp dịch vụ sản xuất, mạo hiểm…