Hậu Giang phân chia 4 cụm để phát triển du lịch cộng đồng

(TITC) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Vườn dâu Thiên Ân, thành phố Ngã Bảy (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Theo đó, UBND tỉnh định hướng phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương với bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa, tôn trọng những giá trị văn hóa bản địa, giá trị cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, quốc phòng.

Phát triển du lịch cộng đồng mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Trong đó, người dân tại địa phương tham gia du lịch cộng đồng với tư cách vừa là nhà tổ chức, vừa là người thụ hưởng, vừa chủ động cung cấp các dịch vụ như nhà nghỉ, phương tiện vận chuyển, phục vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, hỗ trợ du khách…

Phát triển du lịch cộng đồng đa dạng và bền vững các sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống…

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển 3 mô hình thí điểm tại TP. Vị Thanh, huyện Châu Thành A và TP. Ngã Bảy; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng hiện có.

Đến năm 2030, Hậu Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các điểm du lịch cộng đồng tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng khác, đặc biệt là các điểm du lịch cộng đồng theo kế hoạch đăng ký của cấp huyện.

Tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh; du lịch nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm; du lịch ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng. Quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch cộng đồng của tỉnh, thông qua sử dụng công nghệ số trong du lịch.

Nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất, các dịch vụ gia tăng kèm theo và kéo dài thời gian lưu trú; thúc đẩy chi tiêu của du khách khi sử dụng các sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh, hình thành các công ty có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho người lao động tại các điểm du lịch cộng đồng, tăng nguồn thu nhập cho người dân từ hoạt động du lịch.

Định hướng sản phẩm du lịch cộng đồng dựa trên các thế mạnh đặc trưng của tỉnh, cùng với các xu hướng thị trường hiện tại, Hậu Giang có thể định hướng các nhóm sản phẩm du lịch phù hợp, gắn với cộng đồng như: Sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh thắng nổi bật; sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới, làng nghề truyền thống; sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với ẩm thực đặc trưng; sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với du lịch tâm linh.

Về không gian phát triển du lịch, việc phân cụm du lịch được xác định trên 2 yếu tố chính là thuận lợi về giao thông, vị trí địa lý và tương đồng về tài nguyên và sản phẩm du lịch. Từ đó, có thể chia du lịch cộng đồng Hậu Giang thành 4 cụm: TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy; thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ; huyện Phụng Hiệp và TP. Ngã Bảy.

Trung tâm Thông tin du lịch