Hậu Giang: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch cộng đồng

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm du lịch cộng đồng. Lớp có 50 học viên là công chức, viên chức người lao động tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn; quản lý, nhân viên, người lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ dân du lịch cộng đồng.

Lớp bồi dưỡng có 50 học viên tham gia

Trong 3 ngày, các học viên được tiếp cận các chuyên đề: “Phác thảo mô hình sản phẩm du lịch cộng đồng”, “Quảng bá, tiếp thị cho sản phẩm du lịch và xu hướng truyền thông điểm đến trong tình hình hiện nay”, “Xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch”. Lớp bồi dưỡng giúp định hướng xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch cộng đồng gắn với hình ảnh, văn hóa của địa phương, hướng tới sự phát triển du lịch bền vững; nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ khách du lịch, chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch của người quản lý, người dân làm du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hậu Giang chuyên nghiệp, thân thiện.

Tin, ảnh: V.TR

Báo Hậu Giang online – baohaugiang.com.vn