Hải Dương: 46 sản phẩm của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP

46 sản phẩm của 36 hợp tác xã của tỉnh Hải Dương đã đạt chứng nhận OCOP. Nhiều sản phẩm tiêu biểu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.

W_tmd1.jpg

Nhiều sản phẩm của Hợp tác xã Tân Minh Đức (Gia Lộc) đã được chứng nhận OCOP

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, hiện có 46 sản phẩm của 36 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chứng nhận OCOP.

Trong đó có nhiều sản phẩm tiêu biểu như cà rốt tươi của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính; rươi, cáy cấp đông của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh; gạo nếp cái hoa vàng của Hợp tác xã Dịch vụ phường Văn An; bưởi Thanh Hồng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hồng; dưa lưới của Hợp tác xã Âu Việt Farm; thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng; rau, củ, quả của Hợp tác xã Tân Minh Đức…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chuẩn hóa sản phẩm, tư vấn hồ sơ, mẫu mã, bao bì… để tạo ra sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và lưu thông trên thị trường.

Trần Hiền

Báo điện tử Hải Dương – baohaiduong.vn