Hà Nội sẽ có 5-9 trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá OCOP gắn với du lịch

Đến cuối năm 2023, TP. Hà Nội sẽ phát triển từ 5-9 mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.
Hà Nội sẽ có 5-9 trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá OCOP gắn với du lịch  - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ thực hiện phát triển 5-9 trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá OCOP gắn với du lịch năm 2023. Ảnh: VGP/BP

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND TP. Hà Nội về phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2023.

Theo đó, thực hiện phát triển từ 5-9 mô hình Trung tâm tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm);  xã Duyên Thái (huyện Thường Tín); xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên); xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ); xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì); xã Di Trạch (huyện Hoài Đức); xã Vân Hà (huyện Đông Anh); xã Hòa Lâm (huyện Ứng Hòa); Làng nghề Dệt lụa tơ tằm Vạn Phú (quận Hà Đông).

Triển khai nhiệm vụ này, Sở Công Thương Hà Nội sẽ xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, hướng dẫn, phát triển mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn Thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức các nội dung hoạt động khuyến công cụ thể làm căn cứ để các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với các phòng kinh tế các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các nội dung của Kế hoạch phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn biết và đăng ký tham gia.

Cụ thể, Sở sẽ thực hiện khảo sát, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, hướng dẫn, phát triển mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn Thành phố; tổ chức đánh giá, công nhận 5-9 mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo; tổ chức tập huấn cho các chủ thể tham gia công tác phát triển, quản lý, vận hành các Trung tâm; nâng cao năng lực cho các nghệ nhân thiết kế, nhà thiết kế trẻ sáng tạo mẫu mã mới; tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông để quảng bá; xây dựng, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu; tổ chức hội thảo, triển lãm về bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa thiết kế sáng tạo; tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các làng nghề có Trung tâm được công nhận.

Thuê tư vấn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, hướng dẫn, phát triển mô hình Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn Thành phố gồm: Tiêu chí công nhận căn cứ các quy định tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn của Bộ Công Thương về tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết hợp với một số các tiêu chuẩn, quy định phù hợp với từng địa phương như môi trường, hạ tầng,..

Mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo sẽ gồm các không gian: Không gian trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm truyền thống); Không gian giao dịch, hội thảo nhóm là khu vực tổ chức các hoạt động giao dịch, hội thảo nhóm chuyên đề thiết kế sáng tạo sản phẩm; Không gian trình diễn, trải nghiệm và thông tin các sản phẩm;  Không gian chụp ảnh sản phẩm là nơi dàn dựng và chụp các mẫu sản phẩm bảo đảm tính thẩm mỹ cao.

Việc ra đời các trung tâm trên nhằm kiến tạo môi trường triển khai hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất-kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, sẽ nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất-chế biến, tiêu thụ sản phẩm (thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế) trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mô hình cũng tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành, tổ chức quốc tế phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề truyền thống trên địa bàn các huyện, thị xã.

Bích Phương

Cổng TTĐT Chính phủ/ Trang Thủ đô Hà Nội – https://thanglong.chinhphu.vn/