Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn

Theo Sở Du lịch Hà Nội, phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP là một hướng đi hiệu quả cho phát triển du lịch nông thôn.

Công nhận 5 điểm du lịch cấp Thành phố ở khu vực ngoại thành

Triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND TP Hà Nội về việc phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, hơn một năm qua, các Sở, ngành, huyện, thị đã tập trung chỉ đạo, ban hành các chương trình, Kế hoạch của đơn vị và lồng ghép nội dung phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với kế hoạch, chương trình chuyên ngành của đơn vị và đã đạt được những kết quả khả quan.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP là một hướng đi hiệu quả cho phát triển du lịch nông thôn, đặc biệt là Bộ tiêu chí về Dịch vụ du lịch cộng đồng và Điểm du lịch đã có nhiều định hướng gắn với xây dựng nông thôn mới như: cơ sở hạ tầng, môi trường, văn hóa, tổ chức cộng đồng…

Một hoạt động thu hút các đô vật nhí tại Khu sinh thái Phù Đổng Green Park, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Ảnh: Nam Nguyễn

Từ năm 2022, Thành phố Hà Nội có 02 sản phẩm OCOP đầu tiên được đánh giá, phân hạng 4 sao thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, là Điểm du lịch dịch vụ làng quê Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín và Khu sinh thái Phù Đổng Green Park, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Ngoài ra, Thành phố công nhận 5 điểm du lịch cấp Thành phố ở khu vực ngoại thành, gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, sinh thái như: Điểm du lịch xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Điểm sinh thái Hoàng Long huyện Thạch Thất; Điểm du lịch Làng nghề lược sừng Thụy Ứng huyện Thường Tín; Điểm du lịch Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm huyện Thường Tín; điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng, điều kiện của từng vùng, Thành phố cũng đã chỉ đạo, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục sáng tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo trên cơ sở tập trung vào thế mạnh của địa phương, chú trọng khai thác và phát triển nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, làng nghề, nghề truyền thống gắn với nông nghiệp, giáo dục tại các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Thường Tín, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây…

Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa, các làng nghề, nông sản tiêu biểu…, nhiều địa phương đã khai thác để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Du lịch nông nghiệp, nông thôn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng địa phương và môi trường tự nhiên.

Du lịch nông nghiệp, nông thôn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng địa phương và môi trường tự nhiên. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp làm đa dạng hóa các hoạt động thương mại và giải quyết vấn đề thiếu thị trường tiêu thụ trong ngành nông nghiệp, tạo việc làm tại các khu vực nông thôn và gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho nông dân, đồng thời kích thích doanh nghiệp địa phương tham gia vào hoạt động phân phối sản phẩm nông nghiệp kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, du khách ngày càng mong muốn có những trải nghiệm độc đáo, được tham gia vào các hoạt động sáng tạo, học hỏi trong các chuyến đi của mình và đóng góp vào các hoạt động bảo tồn giá trị văn hoá, tập quán, môi trường hơn là nghỉ dưỡng đơn thuần. Do đó, các hình thức du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, các điểm đến và hoạt động thân thiện với môi trường mà du lịch nông nghiệp mang lại sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới đây.

Tổ chức lựa chọn, hỗ trợ xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Hà Nội, việc phát huy lợi thế tài nguyên du lịch ở nông thôn để phát triển các sản phẩm chủ lực góp phần tạo ra các giá trị gia tăng từ hoạt động du lịch nông thôn còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao, chưa phát huy tốt lợi thế để phục vụ phát triển du lịch nông thôn. Tỷ lệ khách đến các làng nghề so với khách du lịch của cả thành phố nhỏ. Doanh thu chủ yếu vẫn là từ việc bán các sản phẩm thủ công, chi tiêu của khách du lịch rất thấp cho các dịch vụ du lịch. Chưa tạo dựng được thương hiệu điểm đến du lịch nông nghiệp nông thôn Hà Nội thực sự cạnh tranh.

Xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Trong thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ giải pháp Chương trình, Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Trung ương và Thành phố. Rà soát và bổ sung nội dung về phát triển du lịch nông thôn vào các quy hoạch đã có như: phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia…

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố; Nghiên cứu xây dựng phần mềm công nghệ thông tin để thu thập, xử lý các cơ sở dữ liệu về điều tra, đánh giá hiện trạng du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác quy hoạch, quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nông thôn mới. Nghiên cứu, xây dựng khung hướng dẫn chung phục vụ cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở chỉ đạo thực hiện, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các kế hoạch hành động.

Tổ chức lựa chọn, hỗ trợ xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn; Khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”. Xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể Nông dân – Hợp tác xã – Hộ kinh doanh – Doanh nghiệp.

Sở Du lịch cũng tập trung quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thônNâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn;Xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…/.

Thái Linh
Báo điện tử Tổ quốc – toquoc.vn