Hà Giang: Hội thảo giải pháp phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp chất lượng cao

Sáng 13/10, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Văn hoá, TT&DL tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp (DLNN) chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Hà Giang. Dự có đại diện Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch Việt Nam; các chuyên gia tư vấn phản biện; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, HTX du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo chỉ rõ: Phát triển DLNN hiện nay đã và đang mang lại những lợi ích cho cả sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ở các vùng nông thôn. Loại hình du lịch này không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động thương mại, giải quyết các vấn đề đầu ra cho các mặt hàng nông sản mà còn trực tiếp hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện nay, DLNN ở nước ta đã trở thành điểm nhấn thu hút, thúc đẩy tăng trưởng, đem lại hiệu quả cho nhiều địa phương, doanh nghiệp.

Nhận diện rõ tiềm năng lợi thế, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch và một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng mô hình HTX nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng của từng địa phương theo các tiêu chí đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm (OCOP) cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh xuống cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện đạt được kết quả tốt, tạo ra giá trị, thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, thực tế, các hoạt động DLNN của Hà Giang vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, phân tán; các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc nhưng việc giới thiệu các sản phẩm này thông qua du lịch vẫn còn hạn chế; tính liên kết ngành giữa du lịch và nông nghiệp để tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm chưa thực sự hiệu quả; việc quy hoạch các vùng nông nghiệp hoặc trang trại nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp sản xuất và hoạt động du lịch còn ít; ngoài ra, hạ tầng kết nối, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm DLNN vẫn còn nhiều hạn chế… Thông qua hội thảo sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, các địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển DLNN của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: Thực trạng, tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm DLNN tại cơ sở. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch nói chung và phát triển sản phẩm DLNN nói riêng; các giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chất lượng cao… từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Tin, ảnh: My Ly

Báo Hà Giang – baohagiang.vn