Hà Giang có thêm 4 điểm du lịch và 1 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành các quyết định công nhận thêm 4 điểm du lịch và 1 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Toàn cảnh bãi đá cổ Nấm Dẩn, thôn Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn

Theo đó, các điểm du lịch mới được công nhận là: Làng văn hóa du lịch Nà Ràng (thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng); Bãi đá cổ Nấm Dẩn (Thôn Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn); Làng văn hóa du lịch Quảng Hạ (thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên); Thác Tiên – Đèo Gió (thôn Ngam Lâm, xã Nấm Dẩn) thuộc huyện Xín Mần và thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê.

Sau khi được công nhận, chính quyền các địa phương cũng như các cơ quan, cá nhân liên quan phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch. Tiếp tục có các hình thức đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển sản phẩm, dịch vụ để các điểm trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh.

Đối với địa phương có làng văn hoá du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đảm bảo hoàn thiện và duy trì các tiêu chí đạt được; đồng thời tổ chức công bố chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ khách du lịch.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 20 điểm du lịch và 16 làng văn hoá du lịch tiêu biểu được công nhận.

Lan Anh, Phương An (Trung tâm XTDL tỉnh Hà Giang)

Báo Hà Giang – baohagiang.vn