Giải pháp chiến lược quảng bá sản phẩm OCOP An Giang

Hiện nay, An Giang có 49 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (11 đạt 4 sao và 38 đạt 3 sao) của 35 chủ thể kinh tế (4 Hợp tác xã, 15 doanh nghiệp, 16 cơ sở sản xuất). Có 2 sản phẩm (gạo thơm đặc sản Thiên Vương và gạo ngon tiến vua Tiên Nữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) được Trung ương công nhận 5 sao (cấp Quốc gia). Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị của các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và các sản phẩm tiềm năng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, tỉnh đã có giải pháp chiến lược quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP An Giang giai đoạn 2021-2023.


Ảnh minh họa


Đề án “Quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2023” thực hiện với tổng kinh phí hơn 16,9 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, tỉnh và doanh nghiệp. Tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.


Hiện, tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ, phát triển các sản phẩm OCOP năm 2020, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tiêu chuẩn hóa 5 sản phẩm đặc thù của tỉnh. Kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị như Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Tứ Sơn… Phối hợp các tỉnh xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP của 4 tỉnh tại An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ. Đào tạo tập huấn 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP và tiềm năng OCOP.


Năm 2022-2023, tỉnh phấn đấu xây dựng 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thực hiện kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị. Phối hợp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP. Lựa chọn 1-3 sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu.


Nếu thực hiện đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp có điều kiện thâm nhập thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP. Từ đó, thúc đẩy sản phẩm OCOP nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP được đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, đã tiếp cận thị trường xuất khẩu.


Để triển khai đạt hiệu quả UBND tỉnh đã đề ra giải pháp chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hướng dẫn các tổ chức kinh tế tham gia Đề án OCOP của tỉnh về các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ chi phí cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh thay đổi mẫu mã bao bì; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm OCOP…


Song song đó, thưc hiện đồng bộ chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Đặc biệt giải pháp mang tính chiến lược là mở rộng thị trường, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối. Đối với các sản phẩm định hướng xuất khẩu sẽ lựa chọn sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu vào thị trường các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc… Tổ chức và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài. Phối hợp các cơ quan đơn vị của Việt Nam tại các nước tổ chức kết nối, giao dịch thương mại tại nước ngoài.


Đối với các sản phẩm tiêu thụ thị trường nội địa duy trì tổ chức các sự kiện, hội chợ trong tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ ngoài tỉnh; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp theo phương thức B2B hoặc Face to Face để kết nối giao thương đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Phối hợp Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành giới thiệu, đưa hàng hóa của doanh nghiệp An Giang thâm nhập các siêu thị, Trung tâm thương mại, các chợ truyền thống của TP.HCM và các tỉnh, thành. Lựa chọn và xây dựng điểm bán hàng tại các khu điểm du lịch, hệ thống đình, chùa có khả năng thu hút du khách. Hỗ trợ kết nối các điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành trong cả nước.


Để tạo lực đẩy cho sản phẩm OCOP, tỉnh cần có cơ chế, chính sách về nguồn vốn hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP và tiềm năng OCOP. Thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp, các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực. Phổ biến các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất.  Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng, để có các giải pháp tháo gỡ.


Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo mỗi năm 3 lớp xúc tiến thương mại kỹ năng cho doanh nghiệp về quản lý, định giá sản phẩm, bán hàng, xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối, mẫu mã, bao bì… theo yêu cầu của doanh nghiệp; tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm, khảo sát các mô hình OCOP thành công tại các tỉnh, thành phố.


UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ trì phối hợp thực hiện đề án; quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; chương trình mở rộng thị trường, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phấn phối… để sản phẩm OCOP “sinh ra từ làng” thoát khỏi lũy tre làng, vươn xa./.


 Hạnh Châu