Gia Lai: Kbang xây dựng mô hình du lịch nông thôn tại làng Stơr

Ủy ban nhân dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình du lịch nông thôn tại làng Stơr (xã Tơ Tung) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, các ngành có liên quan ở huyện cùng UBND xã Tơ Tung sẽ tổ chức khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ để hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng, như: tham quan, trải nghiệm canh tác nương rẫy với những loại cây trồng bản địa: lúa bọc thép, bobo, cào, các loại rau rừng… thu hái, sơ chế măng le rừng, khai thác mật ong rừng… theo truyền thống của người Bahnar. Hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm đặc trưng để tham gia đánh giá, chứng nhận sản phẩm OCOP, làm nơi tham quan, trải nghiệm cho du khách. Khôi phục các ngành nghề, lễ hội truyền thống của đồng bào Bahnar. Chỉnh trang, nâng cấp nhà rông văn hóa làng Stơr; hỗ trợ xây dựng 5 homestay tại đây để phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách… Đồng thời, gắn xây dựng du lịch nông thôn với khai thác giá trị của di tích lịch sử văn hóa Làng kháng chiến Stơr và Nhà lưu niệm Anh hùng Núp…


Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tham quan tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, Kbang, Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy

Việc xây dựng mô hình du lịch nông thôn tại làng Stơr nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 657/KH-UBND, ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai “về triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025” và Nghị quyết số 07/NQ-HU, ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX về thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện. Qua đó thu hút các nguồn lực xã hội và sự tham gia tích cực từ cộng đồng đầu tư xây dựng, phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ du lịch có lợi thế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, thực hiện hiệu quả và bền vững các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

 Minh Ngân

Báo Gia Lai – baogialai.com.vn