Gia Lai đã có 316 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao

heo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 49 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 267 sản phẩm đạt 3 sao.


Điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại cổng du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku)

Cụ thể, 286 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 8 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; 20 sản phẩm thuộc nhóm thảo dược; 1 sản phẩm thuộc nhóm vải may mặc; 1 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí. Với 157 chủ thể có sản phẩm OCOP, gồm: 32 doanh nghiệp, 42 hợp tác xã, 83 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh; có 93/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới có sản phẩm OCOP. Hiện nay, các sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn thương mại điện tử như: Sàn giao dịch thương mại điện tử Gia Lai (ocopgialai.vn), Sàn thương mại điện tử Vỏ sò (voso.vn), Sàn thương mại điện tử của Công ty Bưu điện Việt Nam (postmart.vn), SmartGAP, KiotVIET, Sendo, Lazada, Shoppee, Tiki,…

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngày 8-3-2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Gia Lai được phê duyệt mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Hiện nay, huyện Kbang đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định.

Lê Nam

Báo Gia Lai – baogialai.com.vn