Đồng Tháp: Phát triển sản phẩm OCOP từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, Hội ngành hàng Sen, các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ sen tham gia góp ý cho Dự án Mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười.


Các đại biểu góp ý cho Dự án

Dự án nhằm phát triển các sản phẩm từ sen và các điểm du lịch về sen trở thành sản phẩm đặc trưng tham gia chương trình OCOP, trong đó sẽ đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu sen Tháp Mười trở thành vùng trọng điểm giai đoạn 2023 – 2025, phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích trồng sen trên địa bàn huyện (02 vụ) đạt 1.000ha; hỗ trợ các sản phẩm từ sen trở thành ngành hàng chủ lực được tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nhãn hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc; duy trì và nâng chất các sản phẩm từ sen hiện có để tham gia chương trình OCOP, có ít nhất 25 sản phẩm chế biến từ sen được xếp hạng OCOP, trong đó 05 sản phẩm đề xuất cấp quốc gia, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với sen đạt chuẩn OCOP.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sen quan tâm vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu sạch, có truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn trong chế biến sản phẩm từ sen, đồng thời đề nghị tỉnh xúc tiến thêm về đầu ra cho sản phẩm cũng như hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp v.v..

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện yêu cầu trong Dự án cần đề ra những mục tiêu cụ thể, trong đó có số lượng các sản phẩm từ sen đạt OCOP 5 sao, đa dạng các sản phẩm, tránh trùng lặp. Với định hướng phát triển du lịch gắn với vùng nguyên liệu cần lựa chọn địa điểm phù hợp để xây dựng tour gắn với việc mua sắm các sản phẩm từ sen nhằm tăng trải nghiệm, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Thành Nhơn
Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp – dongthap.gov.vn