Đồng Tháp khai thác giá trị văn hóa làng nghề gắn với phát triển du lịch

(TITC) - Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, về nguồn. Cùng với đó, các làng nghề truyền thống được chú trọng gắn với phát triển du lịch cũng như gắn với hình ảnh địa phương. Những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự phát triển theo hướng bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Đồng Tháp được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống với đa dạng loại hình, gắn với cuộc sống và nhu cầu của cư dân địa phương như: đan đát lục bình, đan cần xé, đan lờ lọp, đan bội, đan thúng, rổ, đóng xuồng, ghe, dệt chiếu, trồng hoa kiểng, làm bột… Đây được xem như nguồn tài nguyên văn hóa bản địa độc đáo, có sức hút với du khách và là yếu tố góp phần làm nổi bật hơn bức tranh du lịch tỉnh.

Hiện nay, du lịch làng nghề đang ngày càng nổi tiếng và hấp dẫn du khách. Không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế – xã hội, hình thức du lịch này còn góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo mỗi vùng miền. Mỗi làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp đều có nét đặc sắc riêng, vì vậy, phát triển du lịch làng nghề là hướng đi mới mang lại lợi ích lâu dài, phù hợp với Đề án phát triển du lịch của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân và bảo tồn những giá trị văn hóa địa phương. Các làng nghề truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn tinh hoa nghệ thuật và kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện tài năng của các nghệ nhân, mang bản sắc và tâm hồn của dân tộc.

Việc phát triển du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh cần sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, sự vào cuộc tích cực của người dân để du lịch làng nghề sớm trở thành loại hình du lịch chủ đạo trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề, làng nghề truyền thống mà còn gắn với xây dựng văn hóa, phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Thông tin du lịch