Đồng Tháp chắp cánh cho sản phẩm OCOP vươn xa

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2019-2022, tỉnh Đồng Tháp có 357 sản phẩm OCOP của 119 chủ thể (275 sản phẩm đạt 3 sao, 81 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm 5 sao là hạt sen sấy của Công ty Nam Huy Đồng Tháp); có 3 sản phẩm tiềm năng đang được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xét công nhận 5 sao OCOP đợt 2/2023Trong đó, có gần 40 sản phẩm OCOP nằm trong làng nghề, làng nghề truyền thống, chủ yếu từ làng nghề truyền thống sản xuất bột, hoa kiểng Sa Đéc, làng nghề khô cá lóc, làng nghề đan thảm lục bình; 4 sản phẩm du lịch đạt 3 sao OCOP.

 

 


Thời gian qua, các ngành, các cấp tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá, góp phần nâng tầm sản phẩm OCOP

Năm 2023, toàn tỉnh có 207 sản phẩm dự thi của 110 chủ thể (149 sản phẩm thi mới; 55 sản phẩm công nhận lại sau 3 năm; 3 sản phẩm thi nâng hạng). Kết quả, có 138 sản phẩm của 92 chủ thể được công nhận 3 sao theo quy định (108 sản phẩm mới; 30 sản phẩm công nhận lại); 57 sản phẩm (32 sản phẩm dự thi mới, 25 sản phẩm công nhận lại) của 16 chủ thể tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Ngày 06/12/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng 57 sản phẩm dự thi. Kết quả, có 40 sản phẩm đủ điều kiện công nhận 4 sao; 16 sản phẩm không đủ điều kiện công nhận 4 sao, không vướng tiêu chí 3 sao OCOP nên xét gửi hồ sơ về huyện xét công nhận 3 sao theo quy định. Hội đồng OCOP tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá theo quy định…

Nhật Nam 

Báo Đồng Tháp – baodongthap.vn