Đồng Nai: Phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch nông thôn

Sáng 20/12, Sở VHTTDL phối hợp với Sở NN-PTNT tổ chức tọa đàm về sự phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
Các đại biểu tham gia tọa đàm về sự phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2025.
Các đại biểu tham gia tọa đàm về sự phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2025

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: đánh giá thực trạng, tiềm năng và những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn; thảo luận, đề ra các giải pháp, định hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

Các đại biểu cho rằng, du lịch Đồng Nai có nhiều tiềm năng, đặc biệt là du lịch sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa làm tốt công tác quy hoạch, phát triển du lịch nông nghiệp còn vướng mắc về xây dựng và thủ tục hành chính. Do đó, cần có chiến lược bền vững, phát triển theo không gian xanh.

Đồng thời, cần xây dựng các mô hình, phát triển nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng dịch vụ, sản phẩm; phát huy lợi thế địa phương trong xây dựng sản phẩm, hạ tầng, vận động bà con trong giữ vệ sinh môi trường; cần phải hướng dẫn cho người dân về cách thức làm du lịch để giữ gìn và bảo tồn được giá trị văn hóa, du lịch…

Nhiều ý kiến cho rằng, ngành du lịch cần tổ chức khảo sát các tuyến du lịch mới ở các địa phương, phát triển thêm nhiều loại hình như du lịch cộng đồng, du lịch đêm, hay gắn sao cho các điểm du lịch để tạo sự độc đáo, điểm nhấn, hiệu ứng trong du lịch…

Hải Yến 

Báo Đồng Nai điện tử – baodongnai.com.vn