Đồng Nai: Khảo sát xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với các tiêu chí OCOP

Đồng Nai: Khảo sát xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với các tiêu chí OCOP


Mô hình du lịch cộng đồng tại xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc (Đồng Nai) mới được ra mắt vào tháng 6/2023

Theo đó, 4 địa phương được chọn để khảo sát xây dựng sản phẩm gồm các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và TP.Long Khánh. Kế hoạch khảo sát nhằm từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch theo bộ tiêu chí OCOP gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng một phần nhu cầu và xu hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Đồng thời tư vấn, định hướng cho địa phương và các hộ nông dân, cụm dân cư đang khai thác du lịch trên địa bàn tỉnh về mô hình du lịch cộng đồng dựa trên tài nguyên nông nghiệp nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, nổi bật, khác biệt, thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Thời gian triển khai kế hoạch khảo sát tư vấn dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10/2023.

Ngọc Liên

Báo điện tử Đồng Nai – baodongnai.com.vn