Đồng Nai: Huyện Định Quán có 19 sản phẩm OCOP

Theo UBND huyện Định Quán, (Đồng Nai) tính đến nay, trên địa bàn huyện có 19 sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được tỉnh công nhận, trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 9 sản phẩm đạt 4 sao, 9 sản phẩm đạt 3 sao.

Mô hình trồng ca cao tại Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (H.Định Quán)

UBND huyện đã triển khai văn bản đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2023. Đến nay, có 11/14 xã, thị trấn có văn bản đăng ký gửi về UBND huyện, trong đó có 6/11 xã (Phú Túc, Thanh Sơn, Phú Ngọc, Phú Tân, La Ngà và Phú Vinh) có đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP năm 2023, gồm các sản phẩm: điều sấy giòn, bột ngũ cốc, yến Trần Gia, cà phê rang xay A Tằng, xoài sấy dẻo, yến sào Giang Hoàng Yến.

Lam Phương

Báo Đồng Nai online – baodongnai.com.vn