Đến năm 2025 Bắc Ninh có 50 doanh nghiệp, HTX tham gia Chương trình OCOP

Chương trình OCOP- Mỗi xã, phường một sản phẩm đang khơi dậy tiềm năng, lợi thế, năng lực của người dân ở các địa phương, giúp nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn.


Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.

Năm 2023, Bắc Ninh có 102 sản phẩm của 40 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh hiện có tổng số 93 sản phẩm OCOP được công nhận; trong đó 34 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 59 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Cùng với đó, tham mưu triển khai đề án thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025 tại 3 địa phương (phường Hòa Long – thành phố Bắc Ninh; xã Phù Lãng – thị xã Quế Võ; phường Song Hồ – thị xã Thuận Thành). Hiện nay cả 3 địa phương đã thành lập HTX và đi vào vận hành.

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh tại các sự kiện của tỉnh cũng như các tỉnh thành trong cả nước đã góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của tỉnh Bắc Ninh đến người dân trong nước và quốc tế.

Về phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn, toàn tỉnh hiện có 1 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 555 HTX nông nghiệp, trong đó: có 283 HTX dịch vụ nông nghiệp; 272 HTX nông nghiệp chuyên ngành. Có 40 HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, 50 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có 6 HTX nông nghiệp tham gia Chương trình và sở hữu sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Năm nay, Bắc Ninh sẽ công nhận chuẩn hóa được ít nhất 50 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó có ít nhất 01 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch; phấn đấu có thêm khoảng 05 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp, HTX tham gia Chương trình OCOP. Theo đó, có tối thiểu 150 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao.

 Để đạt được mục tiêu này, rất cần những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm hoàn thiện các chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.

V.T
Báo Bắc Ninh – baobacninh.com.vn