Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Gia Lai

Ngày 19/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Gia Lai đã đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2023.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh phát biểu khai mạc.Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong đợt 2, sẽ có 8 sản phẩm tham gia gồm 3 sản phẩm nâng hạng là bộ sản phẩm yến thô Minh Huy (hộ kinh doanh Mạc Thị Cẩm Nhung, huyện Chư Sê); bò một nắng Nguyệt Viên Food (hộ kinh doanh Hà Quyết, huyện Krông Pa) và bò một nắng Tuấn Hậu (hộ kinh doanh quán ăn Tuấn Hậu, huyện Krông Pa); 3 sản phẩm mới gồm: yến sào Mira Nest và yến hũ tiệt trùng Mira Nest (Công ty TNHH một thành viên Sản xuất-Thương mại-Xuất nhập khẩu Yến sào Win Nest Alpha, thị xã Ayun Pa); Trà hoa vàng (Công ty cổ phần Dược phẩm Tâm Phúc Minh, huyện Chư Păh); 2 sản phẩm đánh giá lại gồm bộ chanh dây sấy dẻo của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai và Bò khô Huy Vũ (Công ty TNHH một thành viên Huy Vũ).

Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hiện nay, 4 sản phẩm có tiềm năng 5 sao đang đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2023, gồm: bộ sản phẩm hạt điều rang củi Hải Bình Gia Lai (Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai) và 3 sản phẩm đường vàng, đường kính trắng, đường tinh luyện (Nhà máy Đường An Khê).

Nguyễn Diệp

Báo Gia Lai – baogialai.com.vn