Đắk Nông: Đầu tư phát triển du lịch sinh thái và văn hóa dân tộc Tây Nguyên

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông sẽ đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên.

Theo đó, tỉnh sẽ quy hoạch, xây dựng và phát triển 20 khu du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn không gian văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, với tổng diện tích hơn 30.000 ha rừng. Tỉnh xác định phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững trên cơ sở gìn giữ và tôn tạo tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên như M’Nông, Châu Mạ, Ê Đê… góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông cũng đang xây dựng các chương trình du lịch đa dạng, phong phú, kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa cồng chiêng, lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng các tuyến du lịch như “con đường xanh Tây Nguyên”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trở về chiến trường xưa” gắn du lịch tỉnh Đắk Nông với du lịch các tỉnh Tây Nguyên./.