Đại Từ (Thái Nguyên): 19 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP

Trong hai ngày 23 và 24/11, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Năm nay, toàn huyện có 19 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Trong đó có 1 sản phẩm tham gia nâng hạng từ 4 lên 5 sao là Thanh Hải trà của HTX chè La Bằng. 4 sản phẩm công nhận lại OCOP 4 sao là: Nấm Hầu Thủ, Linh chi đỏ, Mộc nhĩ khô của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia và Thức Đỉnh trà của HTX chè Nhật Thức.

14 sản phẩm còn lại đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao, chủ yếu là các sản phẩm chè. Ngoài ra còn có các sản phẩm như: Mật ong rừng của HTX nông nghiệp an toàn An Khánh và HTX nông nghiệp Tân Linh; Nem chua Ký Phú của hộ kinh doanh Ngô Thị Hà ở xã Ký Phú.

Sau khi nghe các chủ thể giới thiệu, trình bày về sản phẩm, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã đánh giá sản phẩm của từng chủ thể công bằng, khách quan, chính xác theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Theo đó, đối với sản phẩm Thanh Hải trà, các thành viên Hội đồng đánh giá đạt 91 điểm; 4 sản phẩm công nhận lại đạt từ 65-79 điểm; các sản phẩm đăng ký công nhận lần đầu đạt từ 50-77 điểm.

Từ kết quả đánh giá, những sản phẩm đủ điều kiện công nhận 4 sao và nâng hạng từ 4 lên 5 sao, Hội đồng đánh giá sẽ gửi kết quả về tỉnh để đánh giá, nâng hạng. Còn những sản phẩm đạt từ 50-69 điểm, Hội đồng sẽ tham mưu với UBND huyện ra quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Giai đoạn 2019-2022, huyện Đại Từ đã có 31 sản phẩm của 14 chủ thể được công nhận OCOP, trong đó 19 sản phẩm được đánh giá 4 sao, 12 sản phẩm được đánh giá 3 sao.

Vi Vân

Báo Thái Nguyên – baothainguyen.vn