Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên; Điều lệ Hiệp hội; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ  2019 - 2024; Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều ngày 28/7, Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Quý – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Hảo – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Du lịch; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và 61/65 hội viên.

Đại hội thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: Phát huy vai trò của Hiệp hội thực sự là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch và là cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý Nhà nước; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hiệp hội, quy định chế độ quản lý và thu chi tài chính của Hiệp hội; Vận động tiến tới thành lập các chi hội ở địa phương trọng điểm phát triển du lịch, các chi hội theo ngành nghề kinh doanh; Phát động các đơn vị đầu tư, kinh doanh du lịch là các Hội viên Hiệp hội chú trọng công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; Xây dựng trang thông tin điện tử (website), biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan); Thiết lập mối quan hệ với Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố; Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về du lịch đến các hội viên; Liên kết với các đơn vị đào tạo, tranh thủ các nguồn lực để tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Quý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triền du lịch Điện Biên. Đề nghị Hiệp hội tập trung xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng năm, phát huy vai trò của Hiệp hội trong kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm du lịch, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch; đề xuất, tham mưu các giải pháp đối với chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước để đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Vận động các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch chú trọng công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ; quan tâm xây dựng sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao để thu hút khách du lịch đến Điện Biên. Các doanh nghiệp tập trung đầu tư và kinh doanh hình thành và phát triển các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Tập trung phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn du lịch và những dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh: du lịch lịch sử – tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái khám phá, trong đó du lịch lịch sử gắn với quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, du lịch văn hóa với trọng tâm là trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá gắn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống hang động đẹp.

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cậnvà tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, những người làm du lịch, cách thức làm du lịch; tổ chức các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm mô hình quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Điện Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 21 Ủy viên Ban Chấp hành, 09 Ủy viên Ban Thường trực. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.

Biên Thùy