Tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: Xây dựng huyện Khánh Sơn thành vùng du lịch sinh thái

Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương triển khai các bước lập đồ án quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển gắn với những giá trị sinh thái cảnh quan và văn hóa đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc của địa phương.

Chi tiết

Khánh Hòa: Công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 về việc công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai tác kinh doanh tại Làng nghề xoi Trầm Hương, Vạn Thắng được UBND huyện chi hỗ trợ theo quy định tại Điều 2, Nghị Quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022.

Chi tiết