Cao Bằng phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch Cao Bằng phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch

(TITC) - Di sản văn hóa được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút riêng cho du lịch mỗi địa phương. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững. Trong đó, hoạt động của Nhóm Bảo tồn - Phát triển di sản Then TP. Cao Bằng đã và đang góp tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách khi đến với Cao Bằng.
Ảnh: baocaobang.vn

Cao Bằng là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc các dân tộc với kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, trong đó di sản thực hành Then được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhận thức rõ vai trò của các di sản văn hóa, thời gian qua, toàn tỉnh cũng như ngành văn hóa đã xây dựng nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó xác định việc bảo tồn di sản Then là phương tiện để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người Cao Bằng, tạo điều kiện để thực hiện chiến lược phát triển du lịch Cao Bằng.

Năm 2022, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025”. Thực hiện Đề án, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng thành lập Nhóm Bảo tồn – Phát triển di sản Then thành phố Cao Bằng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về xây dựng mô hình thí điểm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch tại Thành phố. 

Nhóm được thành lập với lực lượng nòng cốt là những người yêu thích, có ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát Then – đàn tính; có khả năng, kinh nghiệm truyền dạy và biểu diễn hát Then – đàn tính, hoạt động theo nguyên tắc xã hội hóa. Các thành viên trong nhóm thường xuyên tổ chức tập luyện Then – đàn tính, biểu diễn phục vụ tại Phố đi bộ Kim Đồng hằng tuần; tích cực tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bảo tàng tỉnh và các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản Then tại địa phương gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, để di sản Then được kế tục, duy trì, phát triển và trao truyền cho các thế hệ mai sau, nhóm hỗ trợ truyền dạy đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học hát Then – đàn tính, hỗ trợ các trường học trong việc đưa di sản Then vào trường học.

Hoạt động biểu diễn và truyền dạy di sản Then của Nhóm Bảo tồn – Phát triển di sản Then TP. Cao Bằng bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực nhằm bảo tồn các di sản văn hóa của tỉnh và phát huy tối đa giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cùng với các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác, các tiết mục hát Then – đàn tính của Nhóm Bảo tồn – Phát triển di sản Then TP. Cao Bằng là món ăn tinh thần, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho du khách khi đến với Cao Bằng.

Trung tâm Thông tin du lịch