Cao Bằng: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023

Sáng ngày 26/02/2024, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023, toàn tỉnh có 04 sản phẩm của 02 chủ thể tham gia. Trong đó có sản phẩm Miến dong Tân Việt Á của Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á; Sản phẩm Hồng Trà, sản phẩm Lục Trà và sản phẩm Trà Ô Long của Công ty TNHH Kolia Cao Bằng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thái Hà Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại cuộc họp

Tại Hội nghị, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 bằng cách chấm điểm cho 04 sản phẩm. Qua đánh giá chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá các sản phẩm dự thi chủ yếu là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, truyền thống của địa phương, các chủ thể đã quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và bao bì nhãn mác theo quy định, đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương. Các chủ thể đã thấy được lợi thế, cơ hội để phát triển và khai thác giá trị sản phẩm gắn với nét văn hóa truyền thống và điều kiện tự nhiên, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý hồ sơ  và đánh giá đối với các sản phẩm với những nội dung như: câu chuyện sản phẩm; các thông tin trên bao bì sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Thẩm định đã đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá, thống nhất chấm điểm đối với một số tiêu chí chưa cụ thể, tài liệu minh chứng rõ ràng. Sau khi các thành viên đánh giá, chấm điểm, được tổng hợp, tính điểm bình quân của Tổ cho mỗi sản phẩm, công bố điểm từng sản phẩm sau khi kết thúc họp đánh giá. Đồng thời, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt trước thành viên hội đồng.

Kim Cúc

Cổng thông tin điện tử Cao Bằng – caobang.gov.vn