Cần Thơ: Phấn đấu có thêm 32 sản phẩm OCOP trong năm 2024

Theo Văn phòng điều phối Nông thôn mới TP Cần Thơ, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 20 sản phẩm từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 3 sao, 10 sản phẩm 4 sao và phấn đấu có 2 sản phẩm 5 sao. Ðồng thời, tiêu chuẩn hóa 148 sản phẩm dịch vụ hiện có; phát triển 1 làng du lịch kết hợp với các sản phẩm của địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố đào tạo 100% cán bộ quản lý nhà nước tham gia chương trình; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.


Sản phẩm OCOP của quận Ninh Kiều trưng bày tại một sự kiện do thành phố tổ chức.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức; gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền sâu rộng đến các chủ thể, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP từ thành phố đến địa phương; triển khai chu trình OCOP thường niên linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của sản phẩm, phát huy các điều kiện về nguồn nguyên liệu, lao động địa phương, lợi thế về chất lượng sản phẩm. Ðẩy mạnh giám sát của cộng đồng về sản phẩm, chất lượng sản phẩm; duy trì sự đặc sắc, nét văn hóa của các sản phẩm địa phương; thúc đẩy sự tham gia và có cơ chế chia sẻ lợi ích phù hợp của cộng đồng vào sản xuất, chế biến sản phẩm OCOP…

Tin, ảnh: Mỹ Thanh
Báo điện tử Cần Thơ – baocantho.com.vn