Cà Mau: Vận động và hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ cấp lại chứng nhận sản phẩm OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau vừa có Thông báo số 52/TB-SNN về việc hết hạn chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP năm 2021.

Theo đó, đến cuối tháng 11/2024 sẽ có 9 sản phẩm của 6 chủ thể và đến ngày 10/2/2025 sẽ có thêm 19 sản phẩm của 10 chủ thể (địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh và TP. Cà Mau) hết hạn chứng nhận sản phẩm OCOP.

Cà Mau hiện có 142 sản phẩm OCOP, trong đó có 29 sản phẩm 4 sao, 113 sản phẩm 3 sao

Theo quy định, các sản phẩm OCOP hết hạn chứng nhận sẽ không được sử dụng giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh Cà Mau công nhận và không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP (logo OCOP) để in, dán trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm. Nếu các chủ thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP trên sản phẩm đã hết thời hạn chứng nhận sẽ bị xử lý theo quy định tại Quyết định số 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 17/9/2020 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Quy chế quản lý sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau và các quy định khác có liên quan.

Trên tinh thần đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, TP Cà Mau thông báo đến các chủ thể có các sản phẩm sắp hết thời hạn công nhận sản phẩm OCOP trong năm nay và đầu năm 2025 hoàn thiện hồ sơ để được công nhận lại.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động các chủ thể tiếp tục duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm; hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đánh giá lại sản phẩm (nếu có nhu cầu) để được cấp lại giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau (nếu đủ điều kiện). Đề nghị các cơ quan truyền thông thông tin để các tổ chức, cá nhân biết. Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các sản phẩm đã hết thời hạn công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Pphát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và có biện pháp hỗ trợ kịp thời./.

Loan Phương

Báo Cà Mau – baocamau.vn