Bắc Mê – Hà Giang: Phát huy tiềm năng, hiệu quả các sản phẩm OCOP

Tập trung nâng hạng những sản phẩm đã được công nhận, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chủ lực để đạt chuẩn sản phẩm OCOP là một trong những chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần trong việc xác lập vị trí nhiều mặt hàng nông sản của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Qua đó, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân.

Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện, sản phẩm Trà Ô Long của Hợp tác xã Kiên Giang, huyện Bắc Mê được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, hiệu quả kinh tế mang lại hằng trăm triệu đồng mỗi tháng. Để giữ vững thương hiệu, mở rộng thị trường, Hợp tác xã Kiên Giang đang tích cực quảng bá, giới thiệu, đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm.

Nụ vối tươi được rửa sạch trước khi đồ

Đến nay huyện Bắc Mê đã có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao cấp tỉnh. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các chủ thể OCOP cũng đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc nỗ lực duy trì, phát triển sản phẩm. Trong đó, chất lượng là yếu tố quan trọng được các chủ thể đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, là tăng cường xúc tiến, quảng bá sản phẩm, cải tiến các tiêu chí, lĩnh vực còn hạn chế, hướng đến nâng sao OCOP cho sản phẩm.

Để nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, UBND huyện Bắc Mê đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp cùng các chủ thể trao đổi và xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm. Xác định những chỉ tiêu còn có thể nâng điểm, nâng hạng, mở rộng quy mô sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sản phẩm trà nụ vối huyện Bắc Mê

Với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Bắc Mê được thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả. Mỗi sản phẩm OCOP đã góp phần nâng cao giá trị hàng hóa làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đến nay huyện Bắc Mê đã có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao cấp tỉnh

Hải Tú

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang – hagiangtv.vn