Bạc Liêu: Hội thảo Định hướng phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Trong khuôn kh Ngày hội Du lịch nông nghiệpnông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu, ngày 23/12, ti chùa Xiêm Cán (Thành phố Bc Liêu), UBND tnh t chc Hi thĐịnh hướng phát triển du lịch nông thôn trong xây dng nông thôn mi trên đa bàn tnh. Đng chí Phan Thanh Duy – Phó Ch tch UBND tnh, Trưng Ban T chc Ngày hi Du lch nông nghip, nông thôn và sn phm OCOP tnh ch trì Hi tho.

Đồng chí Phan Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phan Thanh Duy cho biết, trong nhng năm qua, du lch tnh Bạc Liêu có bước phát triển khá, hàng năm lượng khách tăng trung bình khong 15%, tng thu t khách du lch tăng trung bình khong 20%sn phm du lch, dch v du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, có nhiu sn phm du lch đã tạo thương hiệu trong khu vc và cả nước. Nhìn chung, s phát trin ca Du lịch bước đu đã góp phn cho thúc đy chuyn dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, giải quyết vic làm, ci thin đi sng Nhân dân trên địa bàn tnh.

Phó Ch tch UBND tnh mong mun, thông qua Hi tho nhằm định hướng để du lch nông thôn của Bạc Liêu có cách làm phù hợp, đổi mới sáng tạo, tăng tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, kinh doanh, phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận một số giải pháp về phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch nông nghiệpnông thôn như: Giải pháp bảo tồn và nâng cao giá trị nghề muối truyền thống gắn với phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; giải pháp về đào tạo nguồn lực du lịch trong xây dựng và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Lan Phương – Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp hay, hữu hiệu nhằm định hướng phát triển du lịch nông thôn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời các chuyên gia du lịch đã khẳng định tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh rất phong phú và đa dạng. Đây là những định hướng quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng và phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đức Hình