Bà Rịa-Vũng Tàu kết nối giao thương sản phẩm nông sản với TP. Hồ Chí Minh

Ngày 01/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.
Toàn cảnh Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Toàn cảnh Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp sản xuất nông sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giới thiệu về quy trình sản xuất những sản phẩm đặc trưng của ngành nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Đây là các doanh nghiệp đã đạt nhiều chứng nhận sản phẩm OCOP trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu và phân tích về việc tham gia thị trường các sản phẩm nông sản hiện nay và vấn đề liên kết vùng trong hoạt động thương mại, lưu thông sản phẩm hàng hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra trong giai đoạn 2023-2025 là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn liền với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh tạo quỹ đất để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục có bước phát triển mới, tận dụng được những lợi thế trong tiến trình hội nhập.

Bà Rịa-Vũng Tàu kết nối giao thương sản phẩm nông sản với TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Các sản phẩm nông sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trưng bày tại Hội thảo

Hội thảo nhằm tuyên truyền, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào ngành nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; quảng bá các sản phẩm nông sản của tỉnh, tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.