An Giang: Chợ Mới đánh giá, phân hạng 6 sản phẩm OCOP

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Lê Trần Minh Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024.

Đại diện các sở, ngành tỉnh và các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Chợ Mới năm 2024 tham dự.

Các chủ thể trình bày sản phẩm

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu kết luận buổi họp đánh giá

Tại cuộc họp, đã tiến hành đánh giá, phân hạng 6 sản phẩm OCOP gồm: Muối ớt sấy, Mứt cà na, Khô cá lóc Thiên Vy, Trứng vịt chay, Mứt me Khải Di, Bì sợi Kim Xuyến. Các chủ thể trình bày về sản phẩm, thông qua báo cáo kết quả rà soát hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các sản phẩm; giải trình làm rõ các nội dung Hội đồng đặt ra. Chủ thể và đơn vị tư vấn tổng hợp góp ý của tổ giúp việc, thành viên hội đồng đánh giá và Hội đồng có ý kiến về hồ sơ, tiến hành chấm điểm đối với từng sản phẩm.

Qua buổi làm việc, Hội đồng đã đánh giá, phân hạng 6 sản phẩm OCOP huyện Chợ Mới đợt I, đạt 3 sao. Đây là cơ sở ban đầu để các chủ thể sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo các tiêu chí sản phẩm OCOP để thông qua Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang xét công nhận trong thời gian tới./.

Hạnh Châu

Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang – angiang.gov.vn