Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng ÐBSCL

Ngày 30-10, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực NN&PTNT vùng ÐBSCL”.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các tỉnh vùng ÐBSCL, các viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp… dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, để phát huy tốt tiềm năng và lợi thế, đưa ÐBSCL phát triển nhanh và bền vững, rất cần có sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào vùng. Ðặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp xanh giảm phát thải và đầu tư chế biến sâu các loại nông sản, khai thác tốt các nguồn phụ phẩm để tạo ra giá trị gia tăng cao cho các chuỗi ngành hàng theo hướng tăng cường liên kết giữa các bên có liên quan. Ðồng thời, nông dân cũng cần phải đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật… để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết, thành phố đã tập trung phát triển nhanh, toàn diện nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đa dạng và bền vững. Nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản và phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn, tích hợp đa giá trị vào nông nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Ðẩy mạnh ứng dụng mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quan tâm phối hợp các viện, trường tập trung nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung chất lượng cao, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu các loại nông sản. Ðể góp phần phát triển sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản của ÐBSCL, Cần Thơ cũng đang tập trung thực hiện nhiều chính sách và giải pháp thu hút, mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia cùng với thành phố trong việc hình thành Trung tâm liên kết, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại TP Cần Thơ…

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, qua hội nghị, Bộ NN&PTNT mong muốn tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh liên kết, ổn định đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giúp sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Ðặc biệt, thu hút doanh nghiệp đầu tư để nâng cao giá trị, hướng đến nền kinh tế xanh và kinh tế số cho nông nghiệp vùng ÐBSCL…

Khánh Trung
Báo Cần Thơ – baocantho.com.vn