Thái Nguyên: Tập huấn Phát triển làng nghề gắn với xây dựng Nông thôn mới

Ngày 10/6, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về quản lý, Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng Nông thôn mới cho trên 40 học viên đến từ các làng nghề trên địa bàn 4 huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương và Võ Nhai.

Toàn cảnh lớp tập huấn Phát triển làng nghề gắn với xây dựng Nông thôn mới

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những chuyên đề như: Công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch trải nghiệm tại các làng nghề; Hướng dẫn xây dựng cơ chế quản lý và tổ chức mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn; Phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo chuỗi giá trị; Giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho các làng nghề truyền thống; Xây dựng nguồn nhân lực cho các làng nghề truyền thống; Phát triển làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia thực tế, học tập kinh nghiệm 2 ngày tại các làng nghề truyền thống tại tỉnh Nam Định./.

Quốc Hưng

Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên – thainguyentv.vn