Thái Nguyên: Đồng Hỷ công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP

Năm 2023, có 8 sản phẩm của 7 chủ thể được UBND huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Sản phẩm “Trà xanh túi lọc Nguyên Việt” của HTX chè an toàn Nguyên Việt (xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ) được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

8 sản phẩm gồm: Măng tươi lục trúc MTQ và Măng khô lục trúc MTQ của HTX măng lục trúc MTQ (thị trấn Trại Cau); Mật ong Phúc Thành của HTX nuôi ong Phúc Thành (xã Hóa Trung); Trà xanh túi lọc Nguyên Việt của HTX chè an toàn Nguyên Việt (xã Minh Lập); Trà Hích của HTX Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình (xã Hòa Bình); Nõn chè xanh Trại Cài của HTX trà Minh Đeng (xã Minh Lập); Hồng Đỉnh trà của HTX BKQ ORGANIC (xã Khe Mo); Trà TN GABA của Công ty CP Thương mại và Sản xuất TNTea (xã Hòa Bình).

Ngoài HTX chè an toàn Nguyên Việt, 6 đơn vị còn lại đều lần đầu có sản phẩm được chứng nhận OCOP.

Như vậy, đến thời điểm này huyện Đồng Hỷ có 44 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó có 26 sản phẩm đạt 3 sao, 17 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm được chứng nhận OCOP 5 sao.

Ngọc Ánh
Báo Thái Nguyên – baothainguyen.vn