Thái Nguyên: 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp Quốc gia

Theo Quyết định số 3116/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp quốc gia năm 2023, Bộ Công Thương công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 173 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNTTB của các địa phương trong cả nước.


Sản phẩm chè móc câu của HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên. (Ảnh: HTX chè Hảo Đạt)

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được công nhận 5 sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2023, gồm: Nhất diệp hảo trà của HTX chè an toàn Nguyên Việt; Hương sơn trà của HTX chè Tuyết Hương; Chè móc câu của HTX chè Hảo Đạt; Miến tỏi đen Việt Cường của HTX miến Việt Cường; Vạn lộc trà của HTX trà Sơn Dung.

Theo Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), trong kỳ bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia lần thứ 5, năm 2023, Cục đã nhận được 441 hồ sơ gửi đăng ký tham gia của 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ kết quả chấm điểm và bỏ phiếu của Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 173 sản phẩm, bộ sản phẩm của 54 địa phương để công nhận sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2023.

Trong đó, nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có nhiều sản phẩm được công nhận nhất, với 109 sản phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí đứng thứ hai, với 25 sản phẩm; nhóm thủ công mỹ nghệ đứng thứ ba, với 17 sản phẩm.

 Hằng Nga

Báo Thái Nguyên – baothainguyen.vn