Sơn La: Sản phẩm OCOP phải phát triển một cách bền vững

Với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng Chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Năm 2022, tỉnh Sơn La tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Sơn La có 31 sản phẩm phát triển mới và sản phẩm công nhận lại. Các sản phẩm tham gia đánh giá đều được đầu tư sản xuất theo quy trình an toàn, chất lượng cao, có đầy đủ bao bì, mẫu mã sản phẩm, có tem, nhãn truy xuất nguồn gốc, rõ ràng. Đây là những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng vùng miền ở các địa phương, trong đó công nhận 20 sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh, và 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh đến từ 29 hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp trên địa bàn. 


Sản phẩm OCOP phải phát triển một cách bền vững

Chương trình OCOP đã tạo cơ sở để phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển sản phẩm của địa phương, tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm. Khi được lựa chọn tham gia Chương trình OCOP, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, bà con nông dân đều có ý thức sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn, thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn, nhất là liên kết chuỗi, tạo thành vùng hàng hóa bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Nhìn chung, việc chú trọng phát triển sản phẩm OCOP đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo sản phẩm du lịch nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có kết quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Nét nổi bật trong phát triển sản phẩm OCOP ở Sơn La đó là bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đã được xác định là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Năm 2022 dưới sự nỗ lực của các chủ thể, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình với các sản phẩm OCOP được tỉnh Sơn La đánh giá rất cao. Tổng số sản phẩm được đánh giá là 31 sản phẩm, trong đó có 20 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 11 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Qua đây cho thấy các chủ thể đã rất cố gắng, nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng sản phẩm. Năm nay 20 sản phẩm đạt 4 sao chất lượng cao hơn, mẫu mã, bao bì sản phẩm được nâng lên. Bên cạnh đó, các chủ thể đã tập trung nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường để xây dựng sản phẩm của mình, từ đó xây dựng được các sản phẩm cao cấp. Năm nay có những sản phẩm rất mới như sâm ngọc linh, các sản phẩm trà đã có bước tiến đạt được các giải thưởng cao ở các thị trường Châu Âu”.

Mục tiêu của tỉnh Sơn La là phấn đấu có trên 200 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, từng bước xây dựng sản phẩm OCOP Sơn La thành thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội tiêu và từng bước hướng tới xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình OCOP gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ đó, khuyến khích các chủ thể mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, tạo vùng nguyên liệu bền vững cho chế biến sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhân rộng các mô hình phát triển sản phẩm OCOP, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, đẩy mạnh triển khai Chương trình ký kết các hợp đồng chế biến, tiêu thụ tại các Hội nghị Kết nối giao thương, Tuần hàng nông sản an toàn, Hội chợ, triển lãm các sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP trong nước và xuất khẩu…/.

Lê Hồng
Cổng TTĐT tỉnh Sơn La – sonla.gov.vn