Quảng Trị: Đánh giá mô hình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiêu biểu giai đoạn 2020-2023

Ngày 04/01, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị đánh giá mô hình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiêu biểu giai đoạn 2020-2023 và định hướng nhân rộng thời gian tới.

 

 

 

Giai đoạn 2020 – 2023, ngành nông nghiệp địa phương luôn giữ được mức phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt trên 3%. Ngành đã tập trung đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình mới hiệu quả cao đã được các địa phương triển khai, nhân rộng.

Tính lan tỏa của các mô hình tiêu biểu đã góp phần đưa giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt hơn 9.000 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt hơn 30 vạn tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 59.000 tấn, sản lượng khai thác gỗ đạt 1 triệu m3/năm; có 115 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và 15 chuỗi thực phẩm an toàn…

Các đại biểu tham quan các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trưng bày tại hội nghị

Trên địa bàn Quảng Trị có nhiều mô hình mới, tiêu biểu được triển khai. Những mô hình này tạo cơ hội, nguồn cảm hứng cho người dân toàn tỉnh có cơ hội tham quan, học hỏi, làm theo để phát triển kinh tế.

Trên lĩnh vực trồng trọt có một số cây trồng chủ lực được ưu tiên và một số mô hình tiêu biểu như mô hình liên kết phát triển sản xuất lúa hữu cơ, ngô sinh khối, chanh leo, hồ tiêu hữu cơ, cà phê đặc sản, dược liệu, sản xuất mướp đắng theo phương pháp canh tác tự nhiên, cây ăn quả…

Năm 2017, diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên có 250ha, đến năm 2023 đã nâng lên 1.100ha. Dự kiến đến năm 2025, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, tự nhiên trên 3.000ha.

Lĩnh vực chăn nuôi, Quảng Trị chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, bán công nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị.

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 697 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 70 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, liên kết với các doanh nghiệp.

Lĩnh vực thuỷ sản, tỉnh chú trọng đến việc giúp người dân áp dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm để hạn chế rủi ro. Đến nay, Quảng Trị có 107ha nuôi tôm công nghệ cao. Ngoài ra, tỉnh còn tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trong việc khai thác thuỷ, hải sản bằng cách ứng dụng công nghệ CPF trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ. Quảng Trị hiện có 23.000ha rừng đạt chứng chỉ FSC và đang được nhân rộng.

Theo đánh giá, mặc dù đã đạt và đang triển khai nhiều mô hình mới, hiệu quả nhưng hầu hết các mô hình đều ở giai đoạn đầu, việc hình thành vùng nguyên liệu mang tính hàng hoá chưa cao, nhân rộng chưa nhiều. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa đồng bộ. Cơ sở chế biến nông lâm thuỷ sản công suất nhỏ, tỷ lệ chế biến sâu ít, cơ giới hoá chưa cao. Năng lực, trình độ quản trị của đội ngũ hợp tác xã còn yếu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành nông nghiệp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tập huấn chuyển giao các mô hình tiêu biểu đã chứng minh hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp để nhân ra diện rộng.

Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh rà soát các cơ chế chính sách hiện hành của địa phương, bổ sung các cơ chế chính sách mới để hỗ trợ, thúc đẩy, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, nhất là công nghệ cao vào sản xuất; thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ưu tiên hình thành vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đối với chăn nuôi gia súc, kết hợp trồng trọt…

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương phối hợp, đồng hành với ngành nông nghiệp duy trì, nhân rộng các mô hình, dự án, chương trình đã triển khai hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình phối hợp và tranh thủ sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp trong nông nghiệp, quyết tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm nông sản.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và triển khai, thực hiện các mô hình sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tiêu biểu, giai đoạn 2020 – 2023.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tặng giấy khen cho nhiều cá nhân thực hiện tốt các mô hình sản xuất, giai đoạn 2020 – 2023.

Tiến Nhất

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị – quangtri.gov.vn