Quảng Nam: Hội An chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn

UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2024.

Hội An chú trọng triển khai đảm bảo hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề

Theo đó, thành phố sẽ triển khai tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, xét tặng nghệ nhân, thợ giỏi; xúc tiến thương mại; bảo vệ môi trường làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề; tham gia Festival nghề truyền thống vùng miền tỉnh Quảng Nam năm 2024; triển khai chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với chính sách hỗ trợ, TP.Hội An sẽ triển khai đảm bảo hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề giai đoạn 2023-2025 quy định tại Nghị quyết số 38 ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cạnh đó, hỗ trợ 03 địa phương Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp có các nghề trồng quật Cẩm Hà, tre dừa Cẩm Thanh, nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm được công nhận là nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam và công nhận di sản Văn hoá Phi vật thể quốc gia tổ chức đón nhận bằng công nhận, xây dựng cổng chào hoặc biển quảng bá sản phẩm nghề truyền thống được công nhận.

Ngoài ra, thanh phố sẽ hỗ trợ mở lớp truyền nghề chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói tại xã Cẩm Kim; chế tác sản phẩm gốm tại phường Thanh Hà; hỗ trợ các sản phẩm từ nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tham gia Chương trình OCOP.

Phan Sơn

 Đài TT-TH Hội An – http://hoianrt.vn