Ninh Hải (Ninh Thuận) tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Ngày 11/10, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023.

Tại hội nghị, các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình đã giới thiệu bao gồm 7 sản phẩm, cụ thể: sản phẩm Hành tím Nhơn Hải; Muối hạt Phương Hải; Mật Nho; Mứt Táo; Bưởi; Nho tươi; du lịch cồng đồng xã Tân Hải. Các thành viên hội đồng đã tham gia thảo luận và xem xét kỹ, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm để đánh giá và chấm điểm; đồng thời cũng góp ý để chủ thể khắc phục những tồn tại hạn chế như tên thương hiệu, các thông tin trên bao bì sản phẩm nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho sản phẩm của địa phương mình.

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện đã công nhận 6 sản phẩm đạt 3 sao, riêng sản phẩm du lịch cộng đồng xã Tân Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đánh giá sau. Sau hội nghị này, các chủ thể của 6 sản phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã nhãn hiệu để thể hiện tiêu chuẩn vừa được chấm điểm và nhận Quyết định chứng nhận cho sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Bích Thanh

Báo Ninh Thuận online- baoninhthuan.com.vn