Nghệ An: Quỳ Hợp có thêm 9 sản phẩm OCOP 3 sao

Ngày 1/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) tổ chức chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị Hội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đợt này, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳ Hợp đã nhận được 9 sản phẩm của 5 tổ chức kinh tế gồm 3 HTX, 1 tổ hợp tác và 1 hộ kinh doanh gồm: Trà túi lọc thìa canh, Trà túi lọc chè dây của HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường; Mật mía Khánh Quang của Tổ hợp tác mật mía Khánh Quang; Chả ốc mộc của Hộ kinh doanh Ẩm thực và sinh vật cảnh Tuấn Anh; Trứng gà sạch Quý An của HTX Quý An; Tinh dầu Húng quế xứ Nghệ, Tinh dầu Tràm xứ Nghệ, Dầu gội dược liệu Quỳ Hợp, Dung dịch vệ sinh thiên nhiên xứ Nghệ của HTX Dược liệu Quỳ Hợp đề nghị xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao.

Các sản phẩm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳ Hợp năm 2023.

Theo đó, năm 2023, các sản phẩm được chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg, ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng huyện Quỳ Hợp làm việc trên tinh thần công tâm, chính xác, khách quan, minh bạch để việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP được tổ chức chặt chẽ, lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo đúng bộ tiêu chí ban hành.

Quỳ Hợp có thêm 9 sản phẩm OCOP 3 sao.

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ các sản phẩm, kiểm tra thực tế sản phẩm và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm, Hội đồng OCOP huyện Quỳ Hợp đề nghị UBND huyện phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận cho cả 9 sản phẩm trên đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. 

Tính đến thời điểm này, huyện Quỳ Hợp có 23 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là cơ hội để nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường cho các sản phẩm tại địa phương. Đồng thời, nâng cao giá trị, tạo động lực để các hộ kinh doanh sản xuất những sản phẩm chất lượng, uy tín.
 

Phan Giang
truyenhinhnghean.vn